Pomiń menu nawigacyjne
Moje konto
Opis usługi
Zawiadomienie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, które mają być prowadzone na podstawie ostatecznej decyzji wojewody o pozwoleniu/zezwoleniu na budowęInstytucja, firma lub osoba fizyczna składa zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, które mają być prowadzone na podstawie ostatecznej decyzji wojewody o pozwoleniu/zezwoleniu na budowę. W wyniku tego, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego rejestruje fakt rozpoczęcia budowy. Zawiadomienie ma być dokonane co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót.Kogo dotyczy:Instytucji/firm, osób fizycznychDokumenty
  • Oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli jest ustanowiony) w oryginale oraz kopia jego uprawnień budowlanych i kopia zaświadczenia przynależności do izby zrzeszającej osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
  • Oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez kierownika budowy w oryginale oraz kopia jego uprawnień budowlanych i kopia zaświadczenia przynależności do izby zrzeszającej osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Czas realizacji:Nie dotyczyOpłaty:Brak opłatTryb odwoławczy:Nie dotyczyPodstawy prawne
Miejsce załatwienia sprawy Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w BiałymstokuUwagi:Załączniki w postaci oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli jest ustanowiony) muszą być przedłożone w postaci oryginałów, dlatego dokumenty te muszą być opatrzone podpisem elektronicznym albo dostarczone w formie papierowej do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
Formularze:Załączniki:
Dane adresowe
Adres: 15-399 Białystok ul. Handlowa 6
Adres e-mail: sekretariat@winb.bialystok.pl
Strona BIP: http://e-podlaskie.eu/winb
Miejsce przyjęć interesantów: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, ul. Handlowa 6, piętro 4, pokój 402
Terminy przyjęć:
  • poniedziałek: 07:30 - 16:00
  • wtorek: 07:30 - 15:30
  • środa: 07:30 - 15:30
  • czwartek: 07:30 - 15:30
  • piątek: 07:30 - 15:30
Telefon:
  • 85 7481270
Faks:
  • 85 7481273
Proszę czekać. Trwa przetwarzanie danych ...