Pomiń menu nawigacyjne
Moje konto
Opis usługi
Odwołanie/zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji/postanowienia wydanego w pierwszej instancji przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanegoUsługa umożliwia wniesienie odwołania/zażalenia do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji/postanowienia wydanego w pierwszej instancji przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Odwołanie/zażalenie strona może wnieść za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 14/7 dni od dnia otrzymania decyzji/postanowienia. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przekaże odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie/zażalenie. Przekazywane jest ono w formie papierowej.Kogo dotyczy:Osoby fizyczne lub instytucje, które uczestniczyły w postępowaniu prowadzonym w pierwszej instancji przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w charakterze stron postępowania.Dokumenty
  • Nie dotyczy
Czas realizacji:Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przekazuje odwołanie/zażalenie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego rozpatrzy odwołanie/zażalenie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia, w którym to odwołanie/zażalenie otrzymał.Opłaty:Brak opłatTryb odwoławczy:Od decyzji/postanowienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydanego po rozpatrzeniu odwołania/zażalenia nie służy odwołanie/zażalenie. Strona może wnieść skargę na decyzję/postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.Podstawy prawne
Miejsce załatwienia sprawy Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w BiałymstokuFormularze:
Dane adresowe
Adres: 15-399 Białystok ul. Handlowa 6
Adres e-mail: sekretariat@winb.bialystok.pl
Strona BIP: http://e-podlaskie.eu/winb
Miejsce przyjęć interesantów: Sekretariat WINB w Białymstoku, ul. Handlowa 6, IV piętro
Terminy przyjęć:
  • poniedziałek: 07:30 - 15:30
  • wtorek: 07:30 - 15:30
  • środa: 07:30 - 15:30
  • czwartek: 07:30 - 15:30
  • piątek: 07:30 - 15:30
Telefon:
  • 85 7481270
Faks:
  • 85 7481273
Proszę czekać. Trwa przetwarzanie danych ...