Pomiń menu nawigacyjne
Moje konto
Opis usługi
Wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowegoOsobie zainteresowanej wydaje się zaświadczenie o wpisach w ewidencji (ostatecznych i tymczasowych) dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez tę osobę naruszeniom przepisów ruchu drogowego. Usługa w wersji elektronicznej jest realizowana wyłącznie na wniosek obywateli woj. podlaskiego, którzy dokonali stosownej opłaty, składają wniosek we własnym imieniu, który został podpisany imiennym certyfikatem kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnego z ustawą o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm.) lub Zaufanym Profilem potwierdzonym za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (www.epuap.gov.pl).Kogo dotyczy:Osób fizycznychDokumenty
  • Dokument potwierdzający tożsamość osoby zainteresowanej
  • Dowód potwierdzający dokonanie opłaty za usługę
  • Podanie o wydanie zaświadczenia
Czas realizacji:30 dniOpłaty:17 złTryb odwoławczy:Nie dotyczyPodstawy prawne
Miejsce załatwienia sprawy Komenda Wojewódzka Policji w BiałymstokuTytuł wpłaty:Opłata za wydanie zaświadczenia z ewidencji RD
Numer konta: 26124052111111001035533132
Kwota (w złotych): 17,00
Uwagi:Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Białymstoku.Formularze:
Dane adresowe
Adres: 15-003 Białystok ul. Sienkiewicza 65
Adres e-mail: kwp@bk.policja.gov.pl
Strona BIP: http://bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/
Miejsce przyjęć interesantów: Recepcja, ul. H.Sienkiewicza 65
Terminy przyjęć:
  • poniedziałek: 07:30 - 15:30
  • wtorek: 07:30 - 15:30
  • środa: 07:30 - 15:30
  • czwartek: 07:30 - 15:30
  • piątek: 07:30 - 15:30
Telefon:
  • 85 6754011
Faks:
  • 85 6752472
Proszę czekać. Trwa przetwarzanie danych ...