Pomiń menu nawigacyjne
Moje konto
Kontakt z urzędem
Klikając na powyższy link można wysłać elektroniczne pismo do urzędu w dowolnej sprawie - wniosek, skargę pismo ogólne.
Możesz też skorzystać z wyszukiwarki usług, wybierając poniżej właściwe zdarzenie życiowe lub w prawej części okna wpisując odpowiednie wyrażenie.
Zdarzenia życiowe
Usługi - Wyszukiwanie
Zdarzenie życiowe: Ochrona środowiska

Wyszukiwanie ograniczone do Twojego miejsca zamieszkania (w województwie podlaskim):
Zawężenie listy świadczonych usług do usług województwa podlaskiego oraz usług powiatowych wybranej miejscowości.
Wyszukiwarka usług:
Wyszukiwane wyrażenie np. "pismo ogólne".
Alfabet:
(1 z 3) pp123pp
Nazwa
(1 z 3) pp123pp
Pobranie próbek powietrza w pomieszczeniu i oznaczenie zanieczyszczeń.
Badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody do spożycia. Badanie mikrobiologiczne wody w kąpieliskach i w miejscach wykorzystywanych do kąpieli. Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody na...
Opiniowanie w sprawach dot. odstępstw od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów planów lub programów z wyłączeniem postępowań dotyczących miejscowych planów zagospodarowania...
Weryfikacja sprawozdań z pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Zakres udostępnionych informacji - udostępniana jest informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza na wskazanym obszarze (tak zwane TŁO) na terenie działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony...
Usługa umożliwia złożenie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, będących w posiadaniu WIOŚ lub które są przeznaczone dla WIOŚ...
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - w toku postępowania wymagane jest przeprowadzenie oględzin.
Wydawanie opinii w sprawach dotyczących zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne, z której emisja nie wymaga pozwolenia.
Usługa umożliwia złożenie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wniosku o rozpatrzenie interwencji związanej z naruszeniem przepisów ochrony środowiska.
Uwaga!
Proszę czekać. Trwa przetwarzanie danych ...