Pomiń menu nawigacyjne
Moje konto
Kontakt z urzędem
Klikając na powyższy link można wysłać elektroniczne pismo do urzędu w dowolnej sprawie - wniosek, skargę pismo ogólne.
Możesz też skorzystać z wyszukiwarki usług, wybierając poniżej właściwe zdarzenie życiowe lub w prawej części okna wpisując odpowiednie wyrażenie.
Zdarzenia życiowe
Usługi - Wyszukiwanie
Zdarzenie życiowe: Inne sprawy urzędowe

Wyszukiwanie ograniczone do Twojego miejsca zamieszkania (w województwie podlaskim):
Zawężenie listy świadczonych usług do usług województwa podlaskiego oraz usług powiatowych wybranej miejscowości.
Wyszukiwarka usług:
Wyszukiwane wyrażenie np. "pismo ogólne".
Alfabet:
(1 z 4) pp1234pp
Nazwa
(1 z 4) pp1234pp
Odpowiedzi na pisma ZUS, KRUS Komornicy Sądowi. Odpowiedzi dotyczą zapytań m.in. o nr rachunku bankowego, dochody/przychody, nadpłaty zaległości, podanie danych identyfikacyjnych, formy opodatkowania, zainstalowanych...
Usługa umożliwia wniesienie odwołania/zażalenia do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji/postanowienia wydanego w pierwszej instancji przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Odwołanie/zażalenie...
Usługa pozwala na złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze.
Informacje o nieprawidłowościach mogą dotyczyć funkcjonowania placówek handlowych (detalicznych i hurtowych) oraz świadczących usługi, z wyjątkiem spraw dotyczących kontroli jakości handlowej artykułów...
Stronie postępowania przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego na decyzję albo na postanowienie tego organu, na...
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej na...
Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża...
Osobie zainteresowanej wydaje się zaświadczenie o wpisach w ewidencji (ostatecznych i tymczasowych) dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez tę osobę naruszeniom przepisów ruchu drogowego...
Usługa ma na celu stworzenie możliwości przekazywania informacji związanych z rezerwacją sal konferencyjnych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Ma ona umożliwiać elektroniczne złożenie wniosku...
Zaświadczenie o pożarze lub innym zdarzeniu z udziałem straży pożarnej.
Uwaga!
Proszę czekać. Trwa przetwarzanie danych ...