Pomiń menu nawigacyjne
Moje konto
Kontakt z urzędem
Klikając na powyższy link można wysłać elektroniczne pismo do urzędu w dowolnej sprawie - wniosek, skargę pismo ogólne.
Możesz też skorzystać z wyszukiwarki usług, wybierając poniżej właściwe zdarzenie życiowe lub w prawej części okna wpisując odpowiednie wyrażenie.
Zdarzenia życiowe
Usługi - Wyszukiwanie
Zdarzenie życiowe: Gospodarka przestrzenna

Wyszukiwanie ograniczone do Twojego miejsca zamieszkania (w województwie podlaskim):
Zawężenie listy świadczonych usług do usług województwa podlaskiego oraz usług powiatowych wybranej miejscowości.
Wyszukiwarka usług:
Wyszukiwane wyrażenie np. "pismo ogólne".
Alfabet:
(1 z 1) pp1pp
Nazwa
(1 z 1) pp1pp
Wyrażenie zgody na lokalizację pomieszczeń stałej pracy poniżej poziomu terenu.
Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - w formie opinii.
Opiniowanie projektów planów i programów z wyłączeniem postępowań dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w ramach...
Opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - w formie postanowienia.
Przesyłanie zawiadomień o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.
Przesyłanie zawiadomień o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.
Uwaga!
Proszę czekać. Trwa przetwarzanie danych ...