Pomiń menu nawigacyjne
Moje konto
Kontakt z urzędem
Klikając na powyższy link można wysłać elektroniczne pismo do urzędu w dowolnej sprawie - wniosek, skargę pismo ogólne.
Możesz też skorzystać z wyszukiwarki usług, wybierając poniżej właściwe zdarzenie życiowe lub w prawej części okna wpisując odpowiednie wyrażenie.
Zdarzenia życiowe
Usługi - Wyszukiwanie
Zdarzenie życiowe: Polityka społeczna

Wyszukiwanie ograniczone do Twojego miejsca zamieszkania (w województwie podlaskim):
Zawężenie listy świadczonych usług do usług województwa podlaskiego oraz usług powiatowych wybranej miejscowości.
Wyszukiwarka usług:
Wyszukiwane wyrażenie np. "pismo ogólne".
Alfabet:
(1 z 1) pp1pp
Nazwa
(1 z 1) pp1pp
Przekazywanie informacji o dochodach w celu określenia wysokości zasiłków przez ośrodki pomocy społecznej/rodzinie.
Wniosek o nadanie statusu centrum integracji społecznej składa instytucja tworząca do wojewody, właściwego ze względu ma miejsce siedzibę centrum.
Dotyczą rozliczania środków z budżetu państwa na realizację zadania w ramach programów Wojewody z obszaru pomocy społecznej. Usługa polega na ocenie oferty złożonej przez organizację pozarządową, wyborze...
Odwołanie składa osoba fizyczna, której dotyczy wydana decyzja, za pośrednictwem organu i instancji – dyrektora powiatowego urzędu pracy, reprezentującego starostę.
Jednostka organizacyjna (gmina, org. pozarzadowa) ubiegająca się o wpis do rejestru składa formularz oraz 1 załącznik (uchwałę o powołaniu KIS).
Podmiot ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo–wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego zobowiązany jest złożyć wniosek...
Zgłaszanie propozycji tematów do prac Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.
Uwaga!
Proszę czekać. Trwa przetwarzanie danych ...