Pomiń menu nawigacyjne
Moje konto
Kontakt z urzędem
Klikając na powyższy link można wysłać elektroniczne pismo do urzędu w dowolnej sprawie - wniosek, skargę pismo ogólne.
Możesz też skorzystać z wyszukiwarki usług, wybierając poniżej właściwe zdarzenie życiowe lub w prawej części okna wpisując odpowiednie wyrażenie.
Zdarzenia życiowe
Usługi - Wyszukiwanie
Zdarzenie życiowe: Architektura i budownictwo

Wyszukiwanie ograniczone do Twojego miejsca zamieszkania (w województwie podlaskim):
Zawężenie listy świadczonych usług do usług województwa podlaskiego oraz usług powiatowych wybranej miejscowości.
Wyszukiwarka usług:
Wyszukiwane wyrażenie np. "pismo ogólne".
Alfabet:
(1 z 3) pp123pp
Nazwa
(1 z 3) pp123pp
Odbiór obiektów zgodnie z art. 56 Prawa Budowlanego (zakończenie budowy i zamiar przystąpienia do użytkowania).
Analiza przedłożonego opracowania projektowego wydanie opinii sanitarnej, naliczenie opłaty.
Wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytkach nieruchomych/ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego...
Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. - prace konserwatorskie - działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji...
Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - analiza zakresu inwestycji przedstawionego w projekcie budowlanym pod kątem wartości zabytkowych budynku...
Wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych/tablic/reklam oraz napisów - zgodnie z przedłożonym projektem umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam, napisów...
Wydanie zaświadczenia na podstawie rejestru lub ewidencji zabytków.
Sprawdzenie zgodności wykonywania obiektu z decyzją - pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym - sporządzany jest protokół kontroli, wydawana jest opinia lub decyzja w przypadku wniesienia sprzeciwu...
Przed wydaniem decyzji organ administracji publicznej jest zobowiązany do umożliwienia stronie wypowiedzenia się co do zebranych w postępowaniu dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona może...
Instytucja, firma lub osoba fizyczna składa zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, które mają być prowadzone na podstawie ostatecznej decyzji wojewody o pozwoleniu/zezwoleniu...
Uwaga!
Proszę czekać. Trwa przetwarzanie danych ...