Pomiń menu nawigacyjne
Moje konto
Kontakt z urzędem
Klikając na powyższy link można wysłać elektroniczne pismo do urzędu w dowolnej sprawie - wniosek, skargę pismo ogólne.
Możesz też skorzystać z wyszukiwarki usług, wybierając poniżej właściwe zdarzenie życiowe lub w prawej części okna wpisując odpowiednie wyrażenie.
Zdarzenia życiowe
Usługi - Wyszukiwanie
Zdarzenie życiowe: Prowadzenie działalności gospodarczej

Wyszukiwanie ograniczone do Twojego miejsca zamieszkania (w województwie podlaskim):
Zawężenie listy świadczonych usług do usług województwa podlaskiego oraz usług powiatowych wybranej miejscowości.
Wyszukiwarka usług:
Wyszukiwane wyrażenie np. "pismo ogólne".
Alfabet:
(1 z 5) pp12345pp
Nazwa
(1 z 5) pp12345pp
Sprawdzenie spełnienia warunków technicznych na prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej, sporządzany jest protokół kontroli, wydawana decyzja.
Informacje o nieprawidłowościach mogą dotyczyć funkcjonowania placówek handlowych (detalicznych i hurtowych) oraz świadczących usługi, z wyjątkiem spraw dotyczących kontroli jakości handlowej artykułów...
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.
Udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego.
Udzielenie zgody na prowadzenie apteki szpitalnej.
Uzyskanie zezwolenia typu 1 - dla przewozów do 8 godzin oraz typu 2 – dla przewozów powyżej 8 godzin.
Zezwolenie na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną.
Wydawanie decyzji o spełnieniu wymagań jakie powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dla których organem założycielskim jest starosta.
Wydawanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Wydawanie opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.
Uwaga!
Proszę czekać. Trwa przetwarzanie danych ...