Pomiń menu nawigacyjne
Moje konto
Kontakt z urzędem
Klikając na powyższy link można wysłać elektroniczne pismo do urzędu w dowolnej sprawie - wniosek, skargę pismo ogólne.
Możesz też skorzystać z wyszukiwarki usług, wybierając poniżej właściwe zdarzenie życiowe lub w prawej części okna wpisując odpowiednie wyrażenie.
Zdarzenia życiowe
Usługi - Wyszukiwanie
Zdarzenie życiowe: Prowadzenie działalności gospodarczej

Wyszukiwanie ograniczone do Twojego miejsca zamieszkania (w województwie podlaskim):
Zawężenie listy świadczonych usług do usług województwa podlaskiego oraz usług powiatowych wybranej miejscowości.
Wyszukiwarka usług:
Wyszukiwane wyrażenie np. "pismo ogólne".
Alfabet:
(1 z 5) pp12345pp
Nazwa
(1 z 5) pp12345pp
Usługa umożliwia złożenie do Inspektoratu zgłoszenia do kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy podlegających kontroli IJHARS. W wyniku kontroli sporządzany jest...
Sprawdzenie spełnienia warunków technicznych na prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej, sporządzany jest protokół kontroli, wydawana decyzja.
Opiniowania przedłożonych programów dostosowawczych zawierających sposób i termin usunięcia naruszeń, analiza dokumentów, wydanie opinii w formie decyzji, naliczenie opłaty.
Informacje o nieprawidłowościach mogą dotyczyć funkcjonowania placówek handlowych (detalicznych i hurtowych) oraz świadczących usługi, z wyjątkiem spraw dotyczących kontroli jakości handlowej artykułów...
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.
Udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego.
Udzielenie zgody na prowadzenie apteki szpitalnej.
Zezwolenie na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną.
Wydawanie decyzji o spełnieniu wymagań jakie powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dla których organem założycielskim jest starosta.
Wydawanie opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.
Uwaga!
Proszę czekać. Trwa przetwarzanie danych ...