Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Wydawca treści Wydawca treści

Ryzyko przekroczenia średniego dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 na terenie Aglomeracji Białostockiej

Zgodnie z informacją z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10. Obszar przekroczeń to miasto Białystok.

IX Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, Białystok 2016

W czwartek (17 marca) w Białymstoku ruszył drugi etap IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych Zakopane-Białystok. W Ceremonii Otwarcia wziął udział Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. Igrzyska są największym wydarzeniem w sportach zimowych dla polskich zawodników z niepełnosprawnością intelektualną w 2016 roku. Blisko pół tysiąca sportowców z całego kraju rywalizuje o medale w takich dyscyplinach jak: narciarstwo biegowe i zjazdowe, hokej halowy,...

„Mołdawia bliska, coraz bliższa” – konferencja

We wtorek (15.03) Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wziął udział w konferencji zatytułowanej „Mołdawia bliska, coraz bliższa", która odbyła się w Pałacu Hasbacha w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu w Białymstoku. Organizatorami konferencji byli: Konsul Honorowy Republiki Mołdawii w Białymstoku Lech Jerzy Pilecki wraz z Podlaskim Klubem Biznesu i Fundacją Wschód w Białymstoku. Podczas konferencji zaproszeni goście dyskutowali o współpracy Polski, a w...

Wizytacja Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP w Puszczy Białowieskiej

We wtorek (15 marca) Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Sejmowej Komisji ds. Środowiska, która odbyła się w Białowieskim Parku Narodowym z udziałem: sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzeja Koniecznego, posłów z województwa podlaskiego, władz samorządowych, Lasów Państwowych,  Białowieskiego Parku Narodowego oraz przedstawicieli świata nauki. Tematem wizytacji była Współpraca samorządów z Lasami Państwowymi i...

Spotkanie dotyczące stanu wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Program „Rodzina 500+” na terenie województwa podlaskiego

W dniu dzisiejszym w Podlaskim Urzędzie  Wojewódzkim w Białymstoku miało miejsce spotkanie poświęcone wdrożeniu ustawy o pomocy państwa w wychowianiu dzieci popularnie zwanym Programem " Rodzina 500+". Spotkanie rozpoczął Wiceminister Rodziny, Pracy i polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz podusmowując dotychczasowe działania rządu w zakresie wdrożenia, promocji i upowszechnienia  Programu " Rodzina 500+". Następnie wnioski z monitoringu wdrożenia...

Konferencja naukowa „Puszcza Białowieska – mity, fakty i przyszłość"

W dniach 12 i 13 marca odbyła się konferencja naukowa pt. „Puszcza Białowieska – mity, fakty i przyszłość" współorganizowana przez Ministerstwo Środowiska. Pierwsza część konferencji miała miejsce w Senacie RP w sobotę (12 marca), a druga w niedzielę (13 marca) w Puszczy Białowieskiej. Pierwszego dnia wystąpienia poświęcone były zasobom przyrodniczym Puszczy Białowieskiej. Minister środowiska prof. Jan Szyszko mówił o unikatowych walorach puszczy i w przyjętych w...

27. rocznica katastrofy pociągu z chlorem w Białymstoku

W środę (9.03.2015) w Białymstoku odbyły się uroczystości związane z 27. rocznicą ocalenia miasta po katastrofie pociągu przewożącego chlor. Nabożeństwo dziękczynne za ocalenie mieszkańców Białegostoku odprawił arcybiskup Jakub w cerkwi p.w. św. Mikołaja przy ul. Lipowej, zaś główne uroczystości odbyły się przy ulicy Poleskiej. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w asyście przedstawicieli służb mundurowych złożył wieniec pod krzyżem upamiętniającym to wydarzenie. W...

Jadwiga Mariola Szczypiń podlaskim kuratorem oświaty

Jadwiga Mariola Szczypiń wygrała konkurs na podlaskiego kuratora oświaty. Konkurs został ogłoszony po tym, jak poprzedni kurator J. Kiszkiel odszedł na emeryturę. O stanowisko to ubiegały się trzy osoby, które w czwartek (3.03.2016) zostały przesłuchane przez komisję konkursową powołaną przez wojewodę podlaskiego. Komisja wybrała Panią J. M. Szczypiń, a następnie jej kandydaturę zatwierdził Minister Edukacji Narodowej. Dzisiaj (9.03.2016) wojewoda podlaski Bohdan...

Spotkanie z Panem Markiem Ziółkowskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

We wtorek (08.03.)  w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się spotkanie z Panem Markiem Ziółkowskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w którym uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej województwa podlaskiego, przedstawiciele samorządu województwa oraz przedstawiciele środowiska biznesu. Spotkanie dotyczyło bieżącego stanu prowadzonej współpracy z partnerami białoruskimi,   problemów występujących w...

Szkolenie urzędników - „Rodzina 500 plus”

W poniedziałek (07.02)  w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się szkolenie dotyczące programu „Rodzina 500 plus". W spotkaniu prowadzonym przez pracowników ministerstwa, wzięli udział urzędnicy którzy będą pracowali przy przyjmowaniu i akceptacji wniosków. Będzie można je składać od kwietnia do czerwca nie tylko osobiście, ale także za pomocą kanałów elektronicznych. Na poniedziałkowe spotkanie każda gmina mogła przysłać jednego przedstawiciela, zwykle byli...
Wyświetlanie 981 - 990 z 1 233 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 124