Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Wydawca treści Wydawca treści

Przeciwnicy podziału gminy Supraśl spotkali się z wojewodą podlaskim

W poniedziałek (21.12.2015) Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski spotkał się z delegacją mieszkańców gminy Supraśl, którzy demonstrowali dzisiaj przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, wyrażając wolę niedzielenia gminy i apelując o utrzymanie jedności administracyjnej na dotychczasowym obszarze. W czwartek (10.12.2015). z wojewodą spotkała się delegacja mieszkańców występujących za utworzeniem gminy Grabówka, poprzez wyodrębnienie z gminy Supraśl pięciu miejscowości:...

65-lecie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

W piątek (18.12.2015) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wziął udział w  Uroczystym Posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.  Przemówienie JM Rektora prof. dr. hab. Jacka Niklińskiego rozpoczęło uroczystość, podczas której nadano tytuł Doktora Honoris Causa prof.dr.hab. Jerzemu Sarosiekowi, wręczono dyplomy doktora habilitowanego oraz promocje doktorów nauk. Jubileusz był doskonałą okazją do podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się...

Przyjęcie Betlejemskiego Światełka Pokoju

Harcerze Chorągwi Białostockiej ZHP w czwartek (17.12.2015) przekazali Wojewodzie Podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu Betlejemskie Światło Pokoju. W ten sposób Pan Wojewoda odpowiedział na zaproszenie harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki, aby przyjąć znak pokoju. Tradycja rozpowszechniania Światła Pokoju na wszystkie kontynenty – wszędzie tam, gdzie jest oczekiwane – liczy sobie już 29 lat. Każdego roku...

Spotkanie opłatkowe Podlaskiego Forum Gospodarczego

16.12.2015 odbyło się spotkanie opłatkowe Podlaskiego Forum Gospodarczego, czyli organizacji skupiającej przedsiębiorców i pracodawców naszego regionu. Życzenia złożyli sobie wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, przedstawiciele duchowieństwa, samorządu oraz zaproszeni goście. Spotkanie było okazją do refleksji nad kończącym się rokiem 2015, nad tym, co przyniósł w sferze życia gospodarczego, czy spełnił oczekiwania, a także do rozważań nad potrzebą budowy nowej...

Spotkanie opłatkowe Wojewody Podlaskiego z przedstawicielami urzędów

15 grudnia 2015r. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wziął udział w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Składanie życzeń zostało poprzedzone wyświęceniem obiektu przez hierarchów kościelnych. Po uroczystym wyświęceniu władze wojewódzkie, przedstawiciele urzędów oraz przybyli goście złożyli sobie świąteczne życzenia i wysłuchali kolęd w wykonaniu chóru Politechniki Białostockiej pod Dyrekcją prof. Wioletty...

Kampania Instytutu Pamięci Narodowej pod hasłem „ Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”

W dniu 13 grudnia 2015 roku Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski  odpowiadając pozytywnie na apel Prezesa IPN, przyłączył się do kampanii  Instytutu Pamięci Narodowej pod hasłem „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności" . O godz. 19.30 w oknie gabinetu Wojewody Podlaskiego jak i podległych jednostkach  zostały zapalone świece. Źródło: PUW ...

Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Józef Mozolewski został przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogi Społecznego. Funkcja ta ma charakter rotacyjny i potrwa rok. W kolejnych latach obejmą ją przedstawiciele strony pracodawców, strony rządowej i samorządowej. To efekt porozumienia wszystkich członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. - Wybór przewodniczącego to efekt consensusu nas wszystkich. Liczymy, że pod nowym przewodniczącym rada nabierze dużo siły i rozpędu. I wszyscy będziemy wspólnie...

XXXV Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich

W Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu odbył się XXXV Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego. W wydarzeniu wzięli udział instrumentaliści z całej Polski oraz zagranicy. Historia Konkursu sięga 1974 roku, kiedy to Muzeum rozpoczęło działania nad reaktywacją tradycji gry na ligawce. O jednym z najstarszych instrumentów w Polsce - ligawce pierwsze wzmianki pojawiły się w 1778 r. Pisali o niej w swoich pracach m. in. ks. Krzysztof Kluk, Oskar...

V Białostockie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych

Rola tłumacza  w procesie legalizacji pobytu cudzoziemców oraz postępowanie administracyjne wobec cudzoziemców – to główne tematy spotkania Podlaskiego Koła PT TEPIS, które odbyło się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.  W tym roku organizacja obchodzi jubileusz 25-lecia. Z tej okazji wicewojewoda podlaski Wiesław Żyliński  przekazał na ręce Krystyny Sacha, prezes PKT wyrazy uznania za dotychczasową działalność oraz złożył życzenia kolejnych sukcesów i...

90 lat Związku Tatarów RP

Od wręczenia medali pamiątkowych z okazji 90-lecia Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej prozpoczęło się sympozjum naukowe Kitab, chamaił jako nośniki kultury, tradycji i zachowań Tatarów Polskich.   Pierwszy dzień sympozjum odbył się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, drugi – w niedawno otwartym Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach. Wicewojewoda podlaski Wiesław Żyliński złożył na ręce Jana Adamowicza, prezesa RC...
Wyświetlanie 981 - 990 z 1 165 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 117