Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (06.09.2017)

W środę (06.09.2017 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wicewojewoda podlaski Jan Zabielski dokonano oceny funkcjonowania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach w województwie podlaskim, wypracowano wnioski i propozycje zmian w zakresie powiadamiania, ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. Ponadto podsumowano działania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku na terenie województwa w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2017". Omówiono aktualne zasady użycia sił i środków Sił Zbrojnych RP do wsparcia administracji cywilnej w przypadku wystąpienia zdarzenia kryzysowego. Podlaski Lekarz Weterynarii przedstawił aktualną sytuację epizootyczną na terenie województwa podlaskiego oraz omówił planowane  działania mające na celu zwalczania choroby.
W posiedzeniu Zespołu uczestniczyli: Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Podlaski Kurator Oświaty, Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komendant Wojewódzkiego PSP, Komendanta Wojewódzkiego Policji, Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku, przedstawiciele: Marszałka Województwa Podlaskiego, Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych Zespół w Białymstoku.Opublikowano dn. 2017-09-12 14:47