Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

I posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej

W piątek (29.12.2017 r.) w sali kolegialnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyło się I posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej.
Zgodnie z wymogami prawa, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski wręczył uroczyście akty powołania członkom Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej.
Obowiązek powołania takiej rady wynika z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz. U. z 2016 r, poz. 1255 ze zm.).
Rada spośród swoich członków wybrała przewodniczącego Rady, którym został Pan Tadeusz Chwiedź oraz wiceprzewodniczącego Rady, którym został Pan Waldemar Zenon Kiljanek.
Skład Rady kształtuje się następująco:

  1. Pan Tadeusz Chwiedź – przewodniczący Rady
  2. Pan Waldemar Zenon Kiljanek – wiceprzewodniczący Rady
  3. Pan Czesław Chociej – członek Rady
  4. Pan Mieczysław Andrzej Rutkowski – członek Rady
  5. Pan Jerzy Szymanowski – członek Rady
  6. Pan Zdzisław Tabor – członek Rady
  7. Pan Tadeusz Waśniewski – członek Rady

Nowo powołana Rada jest organem opiniodawczo – doradczym wojewody w sprawach związanych z integracją środowisk kombatanckich i koordynacją ich działań.
Zgodnie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o  kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1255 ze zm.) do zadań wojewody należy wykonywanie działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań.


Źródło: PUW
Opublikowano dn. 2018-01-09 08:34