Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Wydawca treści Wydawca treści

150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego

We wtorek (05.12.2017 r.) odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku z okazji 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego. Kwiaty pod pomnikiem złożył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz społeczny i...

Bliżej Funduszy Europejskich w województwie podlaskim

5 grudnia 2017 r., w Białymstoku, odbyło się spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich" poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanym na terenie województwa podlaskiego. Program PO WER nadzorowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji...

Otwarcie nowej części fabryki British American Tobacco w Augustowie

W poniedziałek (04.12.2017 r.) odbyło się otwarcie nowej części fabryki British American Tobacco w Augustowie. W otwarciu udział wzięli m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel oraz wicewojewoda podlaski Jan Zabielski. Podczas inauguracji została zaprezentowana nowa hala produkcyjna wyposażona w najnowocześniejsze linie technologiczne. ...

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018

W poniedziałek (4.12.2017 r.) odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych oraz aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku. W uroczystości wzięli udział: wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz Podlaski Kurator Oświaty Jadwiga Szczypiń. Podczas uroczystości zostały wręczone Brązowe Krzyże...

Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Wolontariuszy oraz I Światowego Dnia Ubogich

W sobotę (02.12.2017 r.) odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Wolontariuszy oraz I Światowego Dnia Ubogich pod hasłem „Wolontariusz twoim przyjacielem" w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. W spotkaniu uczestniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. W trakcie wydarzenia odbyło się również uhonorowanie wolontariuszy Caritas Diecezji Łomżyńskiej. ...

XVIII posiedzenie Polsko-Białoruskiej Podkomisji do spraw Współpracy Przygranicznej

1 grudnia 2017 roku w Grodnie, odbyło się kolejne – XVIII posiedzenie Polsko-Białoruskiej Podkomisji do spraw Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej do spraw Współpracy Transgranicznej. Podkomisja w swoich działaniach zmierza do pogłębiania współpracy służb polskich i białoruskich w dziedzinie zapobiegania i likwidacji katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych sytuacji w przygranicznych...

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS

Podczas 38 Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, w dniu 27 października 1988 roku, ustanowiono, że co roku 1 grudnia będzie obchodzony  wiatowy Dzień AIDS. Epidemia HIV to wciąż aktualny problem zdrowotny. HIV/AIDS jest w Polsce, jak i na całym świecie, jednym z priorytetowych zagadnień zdrowia publicznego. Wprowadzenie leczenia antyretrowirusowego (ARV) spowodowało spadek zakaźności, a co za tym idzie, spadek liczby zachorowań na AIDS oraz...

Konferencja "Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej"

W czwartek (30.11. 2017 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się konferencja z udziałem wojewody podlaskiego Bogdana Paszkowskiego, której tematem było „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej". Celem spotkania była potrzeba kontynuowania działań dotyczących upowszechniania rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi...

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W środę (29.11. 2017 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Tematem wiodącym było omówienie sytuacji finansowej szpitali w województwie podlaskim. Poruszane sprawy m.in.  dotyczyły  wyników finansowych szpitali oraz kadry medycznej. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele WRDS, parlamentarzyści, dyrektor NFZ, dyrektorzy podlaskich szpitali oraz przedstawiciele podmiotów tworzących. ...

Decyzja lokalizacyjna gazociągu Polska - Litwa

W środę (29.11.2017r.) wojewoda podlaski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu na rzecz Inwestora /Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  zakresie budowy międzysystemowego gazociągu wysokiego ciśnienia. Jest to inwestycja towarzysząca planom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Stanowić ona będzie połączenie systemów przesyłowych Polski i Litwy wraz z infrastrukturą niezbędną...
Wyświetlanie 1 - 10 z 898 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 90