Pomiń menu nawigacyjne

Logo WCZK

Witamy na stronie informacyjnej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku. Znajdą tutaj Państwo informacje dotyczące działalności WCZK oraz aktualne informacje o stanie zagrożeń na terenie województwa podlaskiego.
Zapraszamy również na stronę WCZK na serwerze Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności WCZK

Wydawca treści Wydawca treści

Akcja Zima

Co roku w okresie jesienno-zimowym Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchamia Akcję Zima. Jej celem jest niesienie szerokorozumianej pomocy bezdomnym i osobom samotnym, czyli tej grupie ludzi, która jest najbardziej narażona na skutki niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Przygotowanie do zimy w sezonie 2015/2016 w województwie podlaskim

W czasie posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 10.11.2015r. jednym z tematów było przygotowanie administracji publicznej do szybkiego reagowania na zagrożenia okresu zimowego. Przedstawiciele służb, inspekcji i straży przekazali informację nt. realizowanych przedsięwzięć mających na celu bezzwłoczne udzielanie pomocy osobom potrzebującym, szczególnie w okresie kiedy warunki atmosferyczne będą niekorzystne.

Zakaz wstępu do lasów Nadleśnictwa Nowogród

Z uwagi na katastrofalną suszę i przedłużający się okres dużego zagrożenia pożarowego Nadleśnictwo Nowogród wprowadzało z dniem 21.08.2015 roku okresowy zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Nowogród.

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 17 września 2015 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim pod przewodnictwem Wojewody Podlaskiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Odwołany zakaz wstępu do lasów - Nadleśnictwo Łomża i Nadleśnictwo Nowogród

Warunki pogodowe spowodowały zmniejszenie zagrożenia pożarowego, co było podstawą do odwołania zakazu wstępu do lasów Nadleśnictwa Łomża i Nadleśnictwa Nowogród. Źródło: Nadleśnictwo Łomża Nadleśnictwo Nowogród Opublikowano dn. 2015-09-08...
Wyświetlanie 76 - 80 z 90 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 18

Ostrzeżenia, komunikaty oraz informacje meteorologiczne i hydrologiczne

Aktualna sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna województwa podlaskiego

 

Sytuacja meteorologiczna i hydrologicznaOstrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego będą wydawane dla:

  • województwa podlaskiego - dotyczy wszystkich powiatów województwa;
  • subregionu południowego - dotyczy powiatów: siemiatyckiego, hajnowskiego i bielskiego;
  • subregionu centralnego - dotyczy powiatów: białostockiego, wysokomazowieckiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, kolneńskiego, grajewskiego, sokólskiego, monieckiego oraz miast Białystok i Łomża;
  • subregion Suwalszczyzna - dotyczy powiatów: suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego oraz miasta Suwałki.

 

 

 

Zalecenia dla ludności - zagrożenie pożarowe w lasach

Zalecenia dla ludności - intensywne opady deszczu - podtopienia, powodzie

Zalecenia dla ludności - intensywne opady deszczu, burze, silny wiatr

Zalecenia dla ludności - upał

Zalecenia dla ludności - silny mróz

Zalecenia dla ludności - instensywne opady śniegu

Zalecenia dla ludności - silny wiatr zimą

 

 

Zagrożenia

 

Zdjęcie przedstawiające powódź

Zagrożenia naturalne

Zagrożenia związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach oraz jeziorach i zbiornikach wodnych albo też działanie innego żywiołu.

Metodyka postępowania oraz prace przy likwidacji i szacowaniu szkód wynikłych z niekorzystnych zjawisk pogodowych

 

Zagrożenia środowiska

Zagrożenia środowiska

Zagrożenia ogółu elementów przyrodniczych, w szczególności powierzchnia ziemi, łącznie z glebą, kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, a także krajobraz, znajdujących się zarówno w stanie naturalnym, jak też przekształconych w wyniku działalności człowieka.

Stan zagrożenia pożarowego lasów

Komunikaty i Alerty o bieżącym stanie powietrza

Zagrożenia epidemiologiczne

Zagrożenia epidemiologiczne

Wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących. Pandemia – epidemia choroby zakaźnej w różnych środowiskach, na dużym obszarze - różnych kontynentach w tym samym czasie.

Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii w województwie podlaskim na lata 2015-2017

Zagrożenia epizootyczne

Epizootia to liczne przypadki choroby zakaźnej zwierząt, które, biorąc pod uwagę częstość występowania, czas, miejsce i dotknięty chorobą rodzaj zwierząt, przekroczyły oczekiwaną liczbę przypadków.

Afrykański Pomór Świń

 

Kontakt

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

czk@bialystok.uw.gov.pl

tel.: 85 74 39 535,  fax: 85 73 22 492

Zapasowy adres e-mail: czkbialystok@wp.pl

Logo Regionalnego Systemu Ostrzegania

Logo numeru alarmowego 112

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego