Pomiń menu nawigacyjne

Logo WCZK

Witamy na stronie informacyjnej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku. Znajdą tutaj Państwo informacje dotyczące działalności WCZK oraz aktualne informacje o stanie zagrożeń na terenie województwa podlaskiego.
Zapraszamy również na stronę WCZK na serwerze Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności WCZK

Wydawca treści Wydawca treści

Bezpieczny wypoczynek w czasie ferii - materiały edukacyjne

W związku ze zbliżającym się okresem zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży (ferie zimowe), do wykorzystania udostępniamy Państwu materiału edukacyjne poświęcone właściwemu wykorzystaniu numeru alarmowego 112 oraz zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku.

Działania promocyjne numeru alarmowego 112 i Centrum Powiadamiania Ratunkowego

W ramach działań promocyjnych numeru alarmowego 112 i Centrum Powiadamiani Ratunkowego, w dniu 31 grudnia 2015 roku został zakończony projekt skierowany do osób (obcokrajowców) wjeżdżających na terytorium Polski przez województwo podlaskie, w postaci montażu i umieszczenia tablic informacyjnych o jednolitym europejskim numerze alarmowym.

Silny mróz - pomoc potrzebującym

Silny mróz! Zwracajmy uwagę na potrzebujących pomocy: bezdomnych, dzieci, osoby starsze lub będące pod wpływem alkoholu. Dzwoń: 112, 997 lub 800 444 989.

Akcja Zima

Co roku w okresie jesienno-zimowym Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchamia Akcję Zima. Jej celem jest niesienie szerokorozumianej pomocy bezdomnym i osobom samotnym, czyli tej grupie ludzi, która jest najbardziej narażona na skutki niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Przygotowanie do zimy w sezonie 2015/2016 w województwie podlaskim

W czasie posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 10.11.2015r. jednym z tematów było przygotowanie administracji publicznej do szybkiego reagowania na zagrożenia okresu zimowego. Przedstawiciele służb, inspekcji i straży przekazali informację nt. realizowanych przedsięwzięć mających na celu bezzwłoczne udzielanie pomocy osobom potrzebującym, szczególnie w okresie kiedy warunki atmosferyczne będą niekorzystne.
Wyświetlanie 71 - 75 z 88 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 18

Ostrzeżenia, komunikaty oraz informacje meteorologiczne i hydrologiczne

Aktualna sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna województwa podlaskiego

 

Sytuacja meteorologiczna i hydrologicznaOstrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego będą wydawane dla:

  • województwa podlaskiego - dotyczy wszystkich powiatów województwa;
  • subregionu południowego - dotyczy powiatów: siemiatyckiego, hajnowskiego i bielskiego;
  • subregionu centralnego - dotyczy powiatów: białostockiego, wysokomazowieckiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, kolneńskiego, grajewskiego, sokólskiego, monieckiego oraz miast Białystok i Łomża;
  • subregion Suwalszczyzna - dotyczy powiatów: suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego oraz miasta Suwałki.

 

 

 

Zalecenia dla ludności - zagrożenie pożarowe w lasach

Zalecenia dla ludności - intensywne opady deszczu - podtopienia, powodzie

Zalecenia dla ludności - intensywne opady deszczu, burze, silny wiatr

Zalecenia dla ludności - upał

Zalecenia dla ludności - silny mróz

Zalecenia dla ludności - instensywne opady śniegu

Zalecenia dla ludności - silny wiatr zimą

 

 

Zagrożenia

 

Zdjęcie przedstawiające powódź

Zagrożenia naturalne

Zagrożenia związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach oraz jeziorach i zbiornikach wodnych albo też działanie innego żywiołu.

Metodyka postępowania oraz prace przy likwidacji i szacowaniu szkód wynikłych z niekorzystnych zjawisk pogodowych

 

Zagrożenia środowiska

Zagrożenia środowiska

Zagrożenia ogółu elementów przyrodniczych, w szczególności powierzchnia ziemi, łącznie z glebą, kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, a także krajobraz, znajdujących się zarówno w stanie naturalnym, jak też przekształconych w wyniku działalności człowieka.

Stan zagrożenia pożarowego lasów

Komunikaty i Alerty o bieżącym stanie powietrza

Zagrożenia epidemiologiczne

Zagrożenia epidemiologiczne

Wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących. Pandemia – epidemia choroby zakaźnej w różnych środowiskach, na dużym obszarze - różnych kontynentach w tym samym czasie.

Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii w województwie podlaskim na lata 2015-2017

Zagrożenia epizootyczne

Epizootia to liczne przypadki choroby zakaźnej zwierząt, które, biorąc pod uwagę częstość występowania, czas, miejsce i dotknięty chorobą rodzaj zwierząt, przekroczyły oczekiwaną liczbę przypadków.

Afrykański Pomór Świń

 

Kontakt

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

czk@bialystok.uw.gov.pl

tel.: 85 74 39 535,  fax: 85 73 22 492

Zapasowy adres e-mail: czkbialystok@wp.pl

Logo Regionalnego Systemu Ostrzegania

Logo numeru alarmowego 112

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego