Pomiń menu nawigacyjne

Logo WCZK

Witamy na stronie informacyjnej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku. Znajdą tutaj Państwo informacje dotyczące działalności WCZK oraz aktualne informacje o stanie zagrożeń na terenie województwa podlaskiego.
Zapraszamy również na stronę WCZK na serwerze Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności WCZK

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Odprawa premiera i szefa MSWiA z wojewodami i szefami służb na temat sytuacji pogodowej

Premier Mateusz Morawiecki i minister Joachim Brudziński odebrali w piątek rano meldunki dotyczące sytuacji w kraju po przejściu orkanu „Fryderyka". W wideokonferencji z udziałem szefów służb wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz wicewojewoda Jan Zabielski.

Podczas wideokonferencji szefowie służb i wojewodowie złożyli premierowi raport o bieżącej sytuacji i podejmowanych działaniach. Jak podkreślili, sytuacja ustabilizowała się, a służby na bieżąco usuwają skutki obfitych opadów śniegu i silnego wiatru.

„Dziękuję wszystkim, którzy pracowali i pomagali tej nocy" – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas odprawy ze służbami i wojewodami. Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński również złożył podziękowania funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, druhom OSP, policjantom oraz służbom wojewodów za zaangażowanie i skuteczne działania w udzielaniu pomocy poszkodowanym przez orkan. Zaznaczył, że służby na bieżąco usuwają skutki silnego wiatru i obfitych opadów śniegu oraz są w pełni gotowe do dalszego niesienia pomocy poszkodowanym.

Orkan „Fryderyka": na Podlasiu bezpiecznie i bez zniszczeń

W województwie podlaskim Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) do godziny 10.00 19.01.2018 r. nie otrzymało żadnych zgłoszeń dotyczących skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych.

18.01.2018 r. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego opublikowało w aplikacji RSO właściwe ostrzeżenia, zostały też wysłane do służb, inspekcji i straży, jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz pozostałych jednostek Systemu Wczesnego Ostrzegania.

Zwrócono się do służb i jednostek samorządu terytorialnego o monitorowanie sytuacji oraz niezwłocznego reagowanie na sytuacje kryzysowe i bieżące informowanie WCZK o działaniach.

W związku z obowiązującym ostrzeżeniem na terenie województwa podlaskiego na godz. 10.00 19.01.2018 r. służby odnotowały:

  • Straż Pożarna oraz Policja -  nie odnotowano zgłoszeń związanych z panującą na terenie województwa aurą pogodową.
  • Centrum Powiadamiania Ratunkowego: nie odnotowano zgłoszeń związanych z panującą na terenie województwa aurą pogodową.
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku: na drogach krajowych na terenie woj. podlaskiego pracowało w szczytowym momencie 146 sztuk sprzętu odśnieżnego oraz przeciwgołoledziowego w celu systematycznego usuwania zalegającego śniegu.
  • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich: na drogach wojewódzkich na terenie woj. podlaskiego pracowało w szczytowym momencie 80 sztuk sprzętu odśnieżnego oraz przeciwgołoledziowego w celu systematycznego usuwania zalegającego śniegu. Wszystkie drogi są w pełni przejezdne.
  • Miejskie/Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego: na drogach lokalnych /powiatowych i gminnych/pracowało 216 sztuk sprzętu odśnieżnego i 67 sztuk sprzętu przeciwgołolodziowego  /razem 283/.
  • ZE: bez zasilania pozostaje 35 stacji transformatorowych, co przekłada się na ok. 671 odb. pozbawianych prądu w rej. energetycznych:  Bielsk Podlaski, Suwałki - zwiększona liczba w stosunku do godz. 6.00 związana jest z tym, że istnieje konieczność chwilowych włączeń linii w celu usunięcia uszkodzeń.

19 stycznia br. do godziny 18.00 obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne wydane przez IMGW.

Jak wynika z informacji IMGW w Białymstoku w województwie podlaskim w dalszym ciągu prognozuje się opady śniegu (przyrost pokrywy śnieżnej ok 5 cm), wiatr w porywach może osiągać do 60 km/h powodując zawieje i zamiecie śnieżne.

Bilans orkanu „Fryderyka" w całej Polsce

W związku z orkanem „Fryderyka", który wczoraj wieczorem i dziś w nocy przechodził nad Polską, najbardziej ucierpieli mieszkańcy województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i śląskiego. W żadnym z województw nie było ofiar śmiertelnych, dwie osoby zostały ranne – to pasażerowie autokarów, które zjechały z drogi i wpadły do rowu.

W kulminacyjnym momencie prawie 55 tys. odbiorców nie miało prądu. Energetycy sukcesywnie usuwają awarie i przywracają zasilanie. Aktualnie liczba gospodarstw domowych, które nie mają dostępu do energii elektrycznej wynosi poniżej 30 tys.

Gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, poinformował, że w związku z orkanem „Fryderyka" funkcjonariusze PSP i strażacy-ochotnicy interweniowali prawie 700 razy. Większość interwencji (prawie 450) była związana z silnym wiatrem. Strażacy wyjeżdżali głównie do wiatrołomów. W akcję na terenie całego kraju zaangażowanych było niemal 4 tys. strażaków i prawie 820 samochodów pożarniczych.

Uszkodzonych zostało 65 budynków, w tym 45 mieszkalnych i 20 gospodarczych. W Stroniu Śląskim w powiecie kłodzkim (województwo dolnośląskie) silny wiatr zerwał dach z wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Strażacy i policjanci ewakuowali 15 rodzin. Natomiast w Krośnie (województwo podkarpackie) uszkodzone zostało poszycie dachu pływalni.

W całym kraju działania strażaków wspierali policjanci. Nadinspektor Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, podkreślił, że działania funkcjonariuszy koncentrowały się przede wszystkim na zadaniach związanych z utrudnieniami w ruchu drogowym. Marek Kubiak, szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podkreślił, że mimo występujących utrudnień, wszystkie drogi krajowe były przejezdne.

W odprawie z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem Joachimem Brudzińskim wzięli udział m.in.: wiceministrowie spraw wewnętrznych i administracji: Paweł Szefernaker i Jarosław Zieliński, szef KPRM Michał Dworczyk, gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadinspektor Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji oraz szef RCB Marek Kubiak.


Źródło: PUW, RCB

Opublikowano dn. 2018-01-22 08:25

Ostrzeżenia, komunikaty oraz informacje meteorologiczne i hydrologiczne

Aktualna sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna województwa podlaskiego

 

Sytuacja meteorologiczna i hydrologicznaOstrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego będą wydawane dla:

  • województwa podlaskiego - dotyczy wszystkich powiatów województwa;
  • subregionu południowego - dotyczy powiatów: siemiatyckiego, hajnowskiego i bielskiego;
  • subregionu centralnego - dotyczy powiatów: białostockiego, wysokomazowieckiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, kolneńskiego, grajewskiego, sokólskiego, monieckiego oraz miast Białystok i Łomża;
  • subregion Suwalszczyzna - dotyczy powiatów: suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego oraz miasta Suwałki.

 

 

 

Zalecenia dla ludności - zagrożenie pożarowe w lasach

Zalecenia dla ludności - intensywne opady deszczu - podtopienia, powodzie

Zalecenia dla ludności - intensywne opady deszczu, burze, silny wiatr

Zalecenia dla ludności - upał

Zalecenia dla ludności - silny mróz

Zalecenia dla ludności - instensywne opady śniegu

Zalecenia dla ludności - silny wiatr zimą

 

 

Zagrożenia

 

Zdjęcie przedstawiające powódź

Zagrożenia naturalne

Zagrożenia związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach oraz jeziorach i zbiornikach wodnych albo też działanie innego żywiołu.

Metodyka postępowania oraz prace przy likwidacji i szacowaniu szkód wynikłych z niekorzystnych zjawisk pogodowych

 

Zagrożenia środowiska

Zagrożenia środowiska

Zagrożenia ogółu elementów przyrodniczych, w szczególności powierzchnia ziemi, łącznie z glebą, kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, a także krajobraz, znajdujących się zarówno w stanie naturalnym, jak też przekształconych w wyniku działalności człowieka.

Stan zagrożenia pożarowego lasów

Komunikaty i Alerty o bieżącym stanie powietrza

Zagrożenia epidemiologiczne

Zagrożenia epidemiologiczne

Wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących. Pandemia – epidemia choroby zakaźnej w różnych środowiskach, na dużym obszarze - różnych kontynentach w tym samym czasie.

Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii w województwie podlaskim na lata 2015-2017

Zagrożenia epizootyczne

Epizootia to liczne przypadki choroby zakaźnej zwierząt, które, biorąc pod uwagę częstość występowania, czas, miejsce i dotknięty chorobą rodzaj zwierząt, przekroczyły oczekiwaną liczbę przypadków.

Afrykański Pomór Świń

 

Kontakt

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

czk@bialystok.uw.gov.pl

tel.: 85 74 39 535,  fax: 85 73 22 492

Zapasowy adres e-mail: czkbialystok@wp.pl

Logo Regionalnego Systemu Ostrzegania

Logo numeru alarmowego 112

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego