Pomiń menu nawigacyjne

Logo WCZK

Witamy na stronie informacyjnej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku. Znajdą tutaj Państwo informacje dotyczące działalności WCZK oraz aktualne informacje o stanie zagrożeń na terenie województwa podlaskiego.
Zapraszamy również na stronę WCZK na serwerze Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności WCZK

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Bezpieczny wypoczynek - ferie zimowe w województwie podlaskim

Dzisiaj rozpoczęły się ferie zimowe w województwie podlaskim. Potrwają do 4 lutego. Zadbajmy, aby były bezpieczne!

Najbardziej popularną formą spędzania ferii jest uprawianie sportów zimowych. Pamiętajmy, aby zabawy odbywały się w miejscach specjalnie do tego przygotowanych.

Jazda na łyżwach powinna odbywać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Gdy widzisz, że pod kimś załamał się lód wezwij pomoc – dzwoń na pod numer 112.  Staraj się pomóc osobie poszkodowanej, ale nie wbiegaj na lód. Jeżeli masz taką możliwość podczołgaj się i podaj przedmiot, którego osoba w wodzie będzie się mogła uchwycić: gałąź, linę, szalik. Kiedy wydostaniesz poszkodowanego, szybko go ogrzej. Osobę wyciągniętą z wody należy przebrać w suche ubranie i podać ciepłe płyny.

Pamiętaj, że poruszanie się po lodzie bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu asekuracyjnego może zakończyć się tragicznie. Policja ostrzega - Ostrożnie na lodzie.

Podczas jazdy na nartach należy zadbać o bezpieczeństwo m.in. zaopatrując się w kask ochronny. Ponadto, warto zapoznać dzieci i młodzież z kodeksem narciarskim Międzynarodowej Federacji Narciarstwa, opisującym najważniejsze zasady, jakie obowiązują na stokach. Poradnik o tym jak bezpiecznie korzystać ze stoku przygotowała również Grupa Karkonoska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Zimą należy pamiętać o odpowiedniej odzieży, dostosowanej do temperatury. Często dzieci są ubierane za ciepło, a przegrzanie organizmu może doprowadzić do wychłodzenia. Częściami ciała, najbardziej narażonymi na odmrożenia są dłonie i stopy. Warto mieć przy sobie dodatkową parę rękawic (szczególnie przydatne w przypadku zgubienia lub przemoczenia rękawiczek podczas zabawy). Nie należy zasłaniać twarzy szalem, ponieważ pod wpływem oddechu staje się wilgotny i może przyspieszyć powstanie odmrożeń. Przed wyjściem na mróz posmaruj odkryte części ciała (policzki, nos, brodę) kremem ochronnym lub wazeliną.

Pamiętaj, że nie wolno przywiązywać sanek do samochodu, traktora czy quada. Nie wolno organizować kuligów na drogach publicznych.

Więcej informacji na temat tego, jak bezpiecznie spędzić wolny czas na zabawach na śniegu oraz jak uniknąć zimowych zagrożeń, można przeczytać w poradnikach dostępnych na stronie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (Bezpieczny wypoczynek zimą, Bezpieczeństwo na lodzie, Jak przygotować się do zimy oraz Podróż zimą samochodem) oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało poradnik „Co należy wiedzieć przed feriami". Zawarte w nim informacje umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz odpowiednie przygotowanie dzieci i młodzieży do wypoczynku zimowego. Poradnik został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce „Wypoczynek".

Zimowy wypoczynek na Podlasiu

Do Kuratorium Oświaty w Białymstoku wpłynęło ponad 200 zgłoszeń zimowego wypoczynku. Organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania (organizatora wypoczynku) zamiar zorganizowania wypoczynku. Kuratorium zaplanowało przeprowadzenie 25 kontroli wypoczynku zimowego, co stanowi ok. 10% wszystkich zgłoszeń. Ze zgłoszonych form zimowego wypoczynku korzystać będzie w województwie podlaskim prawie 8 tysięcy dzieci i młodzieży.

Ważną rolę informacyjną dla wszystkich zainteresowanych wypoczynkiem może stanowić strona internetowa Kuratorium Oświaty  w Białymstoku. W zakładce „Wypoczynek" dostępne są materiały instruktażowo – informacyjne z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz obowiązujące akty prawne.

Widzisz potrzebujących - dzwoń pod 112!

Niska temperatura stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia, w szczególności osób bezdomnych, starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych oraz pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Jeżeli posiadasz informację o osobach potrzebujących dzwoń pod numer alarmowy 112.

Na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku pod adresem www.bialystok.uw.gov.pl w informacjach Wydziału Polityki Społecznej w zakładce Pomoc osobom bezdomnym umieszczony jest aktualny, wykaz placówek zapewniających miejsca noclegowe.

W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim została również uruchomiona bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 444 989 pełniący dyżury pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego informują o miejscach i formach udzielania pomocy potrzebującym.


Źródło: RCB, MEN, KGP, KO w B-stoku

Opublikowano dn. 2018-01-22 10:58

Ostrzeżenia, komunikaty oraz informacje meteorologiczne i hydrologiczne

Aktualna sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna województwa podlaskiego

 

Sytuacja meteorologiczna i hydrologicznaOstrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego będą wydawane dla:

  • województwa podlaskiego - dotyczy wszystkich powiatów województwa;
  • subregionu południowego - dotyczy powiatów: siemiatyckiego, hajnowskiego i bielskiego;
  • subregionu centralnego - dotyczy powiatów: białostockiego, wysokomazowieckiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, kolneńskiego, grajewskiego, sokólskiego, monieckiego oraz miast Białystok i Łomża;
  • subregion Suwalszczyzna - dotyczy powiatów: suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego oraz miasta Suwałki.

 

 

 

Zalecenia dla ludności - zagrożenie pożarowe w lasach

Zalecenia dla ludności - intensywne opady deszczu - podtopienia, powodzie

Zalecenia dla ludności - intensywne opady deszczu, burze, silny wiatr

Zalecenia dla ludności - upał

Zalecenia dla ludności - silny mróz

Zalecenia dla ludności - instensywne opady śniegu

Zalecenia dla ludności - silny wiatr zimą

 

 

Zagrożenia

 

Zdjęcie przedstawiające powódź

Zagrożenia naturalne

Zagrożenia związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach oraz jeziorach i zbiornikach wodnych albo też działanie innego żywiołu.

Metodyka postępowania oraz prace przy likwidacji i szacowaniu szkód wynikłych z niekorzystnych zjawisk pogodowych

 

Zagrożenia środowiska

Zagrożenia środowiska

Zagrożenia ogółu elementów przyrodniczych, w szczególności powierzchnia ziemi, łącznie z glebą, kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, a także krajobraz, znajdujących się zarówno w stanie naturalnym, jak też przekształconych w wyniku działalności człowieka.

Stan zagrożenia pożarowego lasów

Komunikaty i Alerty o bieżącym stanie powietrza

Zagrożenia epidemiologiczne

Zagrożenia epidemiologiczne

Wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących. Pandemia – epidemia choroby zakaźnej w różnych środowiskach, na dużym obszarze - różnych kontynentach w tym samym czasie.

Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii w województwie podlaskim na lata 2015-2017

Zagrożenia epizootyczne

Epizootia to liczne przypadki choroby zakaźnej zwierząt, które, biorąc pod uwagę częstość występowania, czas, miejsce i dotknięty chorobą rodzaj zwierząt, przekroczyły oczekiwaną liczbę przypadków.

Afrykański Pomór Świń

 

Kontakt

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

czk@bialystok.uw.gov.pl

tel.: 85 74 39 535,  fax: 85 73 22 492

Zapasowy adres e-mail: czkbialystok@wp.pl

Logo Regionalnego Systemu Ostrzegania

Logo numeru alarmowego 112

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego