Pomiń menu nawigacyjne

Logo WCZK

Witamy na stronie informacyjnej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku. Znajdą tutaj Państwo informacje dotyczące działalności WCZK oraz aktualne informacje o stanie zagrożeń na terenie województwa podlaskiego.
Zapraszamy również na stronę WCZK na serwerze Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności WCZK

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Bezpieczne Wakacje 2018

Kontrole autokarów, stanu sanitarnego placówek, w których wypoczywają dzieci i różnego rodzaju akcje profilaktyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz policji i straży pożarnej – rusza akcja „Bezpieczne wakacje 2018". O jej założeniach na poniedziałkowym briefingu prasowym poinformował wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

„W czasie wakacyjnym kładziemy szczególny nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci. Okres ten sprzyja bowiem nie tylko wypoczynkowi, ale też sytuacjom zagrożenia" – wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski zwrócił się do dziennikarzy. Jak dodał, „młodzież będzie się przemieszczać i wypoczywać w mniej lub bardziej zorganizowanych formach".

Za pośrednictwem mediów wojewoda podlaski zaapelował do organizatorów wypoczynku, „by nie stwarzali sytuacja zagrożenia życia i zdrowia najmłodszych".

Regionalny System Ostrzegawczy (RSO)
Jak przypomniał wojewoda podlaski, „wiele zagrożeń wiąże się ze zmianami pogodowymi" m.in. burzami, wichurami czy powodziami. W związku z tym zachęcał do zainstalowania i korzystania z aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania.
RSO to aplikacja alarmowa, dzięki której komunikaty o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych pojawiają się na ekranach telewizorów w kanałach TVP, telegazecie oraz w specjalnej aplikacji na smartfony. Dla potrzeb RSO przygotowana została specjalna bezpłatna aplikacja na najpopularniejsze systemy operacyjne: iOS, Android, Windows. „Aplikacja na bieżąco wydaje komunikaty o stanie pogody, wód, może być pomocna dla organizatorów i uczestników wypoczynku" – mówił wojewoda podlaski.
Numer alarmowy 112 zastąpi 997

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski poinformował, że od 2 do 6 lipca br. na Podlasiu dokona się zmiana dotycząca przełączenia numeru alarmowego 997 do Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR). „Numer 997 będzie automatycznie przekierowany na ogólnoeuropejski numer alarmowy 112"
 - powiedział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.Dzięki temu, że informacja od razu trafi do operatów numerów alarmowych w CPR, możliwe będzie jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb. „Numer 112 będzie nerwem powiadamiania i odciąży służby ratunkowe i policję" – dodał wojewoda podlaski.

Na briefingu prasowym zorganizowanym z  inicjatywy wojewody podlaskiego o bezpieczeństwie dzieci tego lata mówili także Beata Pietruszka podlaska kurator oświaty, Piotr Pietraszko zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. brygadier, Tomasz Wyszkowski, p.o. Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego oraz kom. Dariusz Matynka, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Jak sprawdzić organizatora wyjazdu?
Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) Anna Zalewska zaapelowała do dyrektorów szkół, by rozmawiali z uczniami, w jaki sposób bezpiecznie zachowywać się na wakacjach. Poprosiła też rzecznika praw dziecka, by podczas wakacji wzmocnił prowadzony przez siebie telefon zaufania.
Rodzice mogą sprawdzić organizatora wyjazdu w specjalnej internetowej bazie prowadzonej przez MEN: www.wypoczynek.men.gov.pl Znajdują się w niej wszystkie informacje o obozach, koloniach i innych zorganizowanych rodzajach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Rodzice mogą za jej pomocą sprawdzić, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty. Organizator ma obowiązek zrobić to na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku; w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą na 14 dni przed.
 

„Poradnik bezpiecznego wypoczynku"
W bazie są na bieżąco publikowane informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Umożliwia ona także zgłaszanie uwag (wpływają bezpośrednio na skrzynkę MEN). W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych informację o nich można także zgłaszać odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom (straży pożarnej, inspekcji sanitarnej, policji).

Dodatkowo na stronie umieszczono „Poradnik bezpiecznego wypoczynku". MEN zachęca szkoły, aby został on udostępniony dzieciom, rodzicom i opiekunom.

Telfon zaufania
Drugi list minister edukacji narodowej skierowała do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka. Poprosiła go o zaangażowanie i wzmocnienie sił do obsługi całodobowej telefonu zaufania - 800 12 12 12. Będzie on w czasie wakacji funkcjonował jako całodobowy dyżur psychologów i pedagogów.Opublikowano dn. 2018-06-20 11:28

Ostrzeżenia, komunikaty oraz informacje meteorologiczne i hydrologiczne

Aktualna sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna województwa podlaskiego

 

Sytuacja meteorologiczna i hydrologicznaOstrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego będą wydawane dla:

  • województwa podlaskiego - dotyczy wszystkich powiatów województwa;
  • subregionu południowego - dotyczy powiatów: siemiatyckiego, hajnowskiego i bielskiego;
  • subregionu centralnego - dotyczy powiatów: białostockiego, wysokomazowieckiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, kolneńskiego, grajewskiego, sokólskiego, monieckiego oraz miast Białystok i Łomża;
  • subregion Suwalszczyzna - dotyczy powiatów: suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego oraz miasta Suwałki.

 

 

 

Zalecenia dla ludności - zagrożenie pożarowe w lasach

Zalecenia dla ludności - intensywne opady deszczu - podtopienia, powodzie

Zalecenia dla ludności - intensywne opady deszczu, burze, silny wiatr

Zalecenia dla ludności - upał

Zalecenia dla ludności - silny mróz

Zalecenia dla ludności - instensywne opady śniegu

Zalecenia dla ludności - silny wiatr zimą

 

 

Zagrożenia

 

Zdjęcie przedstawiające powódź

Zagrożenia naturalne

Zagrożenia związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach oraz jeziorach i zbiornikach wodnych albo też działanie innego żywiołu.

Metodyka postępowania oraz prace przy likwidacji i szacowaniu szkód wynikłych z niekorzystnych zjawisk pogodowych

 

Zagrożenia środowiska

Zagrożenia środowiska

Zagrożenia ogółu elementów przyrodniczych, w szczególności powierzchnia ziemi, łącznie z glebą, kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, a także krajobraz, znajdujących się zarówno w stanie naturalnym, jak też przekształconych w wyniku działalności człowieka.

Stan zagrożenia pożarowego lasów

Komunikaty i Alerty o bieżącym stanie powietrza

Zagrożenia epidemiologiczne

Zagrożenia epidemiologiczne

Wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących. Pandemia – epidemia choroby zakaźnej w różnych środowiskach, na dużym obszarze - różnych kontynentach w tym samym czasie.

Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii w województwie podlaskim na lata 2015-2017

Zagrożenia epizootyczne

Epizootia to liczne przypadki choroby zakaźnej zwierząt, które, biorąc pod uwagę częstość występowania, czas, miejsce i dotknięty chorobą rodzaj zwierząt, przekroczyły oczekiwaną liczbę przypadków.

Afrykański Pomór Świń

 

Kontakt

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

czk@bialystok.uw.gov.pl

tel.: 85 74 39 535,  fax: 85 73 22 492

Zapasowy adres e-mail: czkbialystok@wp.pl

Logo Regionalnego Systemu Ostrzegania

Logo numeru alarmowego 112

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego