Pomiń menu nawigacyjne

Logo WCZK

Witamy na stronie informacyjnej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku. Znajdą tutaj Państwo informacje dotyczące działalności WCZK oraz aktualne informacje o stanie zagrożeń na terenie województwa podlaskiego.
Zapraszamy również na stronę WCZK na serwerze Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności WCZK

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Akcja Zima 2019/2020

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż podobnie jak w latach ubiegłych na terenie województwa podlaskiego rozpoczęto „Akcję Zima".

Działania w sezonie 2019/2020 obejmą między innymi zimowe utrzymanie dróg oraz zapewnienie sprawnego działania sieci energetycznych, wodociągowych gazowych i ciepłowniczych.

Podjęta zostanie również akcja informacyjna (poprzez lokalne środki masowego przekazu - telewizja, radio, prasa, portale internetowe) polegająca na pouczaniu i przypominaniu zarządcom i właścicielom obiektów o obowiązku usuwania zalegającego na dachach śniegu, zbijania sopli lodowych i nawisów śnieżnych mogących stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się w budynku lub w sąsiedztwie obiektu, a także być przyczyną uszkodzeń konstrukcyjnych elementów obiektu budowlanego w wyniku ich przeciążenia. 

Jednocześnie służby, inspekcje i straże w ramach wykonywanych działań będą zwracać większą uwagę na osoby potrzebujące, w szczególności starsze, niezaradne życiowo i bezdomne.

W ramach prowadzonej akcji z dniem 31 października 2019 r. nastąpiło uruchomienie całodobowej infolinii 800 444 989. Pod wskazanym numerem można uzyskać informację o miejscach udzielania pomocy potrzebującym, a także o formach świadczonej w nich pomocy.

Dodatkowo od listopada 2019 r. do kwietnia 2020 r. w godzinach od 6:00 do 20:00 w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich przy ul. Elewatorskiej 6 w Białymstoku uruchomiono punkt informacji zimowej, do którego można zgłaszać uwagi dotyczące utrzymania dróg. Obecność dyżurnego w godzinach od 15:00 do 20:00 w początkowym i końcowym okresie sezonu zimowego jest uzależniona od warunków pogodowych


Autor: WBiZK PUW
Źródło: PUW

Opublikowano dn. 2019-11-25 14:53

Ostrzeżenia, komunikaty oraz informacje meteorologiczne i hydrologiczne

Aktualna sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna województwa podlaskiego

 

Sytuacja meteorologiczna i hydrologicznaOstrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego będą wydawane dla:

  • województwa podlaskiego - dotyczy wszystkich powiatów województwa;
  • subregionu południowego - dotyczy powiatów: siemiatyckiego, hajnowskiego i bielskiego;
  • subregionu centralnego - dotyczy powiatów: białostockiego, wysokomazowieckiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, kolneńskiego, grajewskiego, sokólskiego, monieckiego oraz miast Białystok i Łomża;
  • subregion Suwalszczyzna - dotyczy powiatów: suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego oraz miasta Suwałki.

 

 

 

Zalecenia dla ludności - zagrożenie pożarowe w lasach

Zalecenia dla ludności - intensywne opady deszczu - podtopienia, powodzie

Zalecenia dla ludności - intensywne opady deszczu, burze, silny wiatr

Zalecenia dla ludności - upał

Zalecenia dla ludności - silny mróz

Zalecenia dla ludności - instensywne opady śniegu

Zalecenia dla ludności - silny wiatr zimą

 

 

Zagrożenia

 

Zdjęcie przedstawiające powódź

Zagrożenia naturalne

Zagrożenia związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach oraz jeziorach i zbiornikach wodnych albo też działanie innego żywiołu.

Metodyka postępowania oraz prace przy likwidacji i szacowaniu szkód wynikłych z niekorzystnych zjawisk pogodowych

 

Zagrożenia środowiska

Zagrożenia środowiska

Zagrożenia ogółu elementów przyrodniczych, w szczególności powierzchnia ziemi, łącznie z glebą, kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, a także krajobraz, znajdujących się zarówno w stanie naturalnym, jak też przekształconych w wyniku działalności człowieka.

Stan zagrożenia pożarowego lasów

Komunikaty i Alerty o bieżącym stanie powietrza

Zagrożenia epidemiologiczne

Zagrożenia epidemiologiczne

Wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących. Pandemia – epidemia choroby zakaźnej w różnych środowiskach, na dużym obszarze - różnych kontynentach w tym samym czasie.

Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii w województwie podlaskim na lata 2015-2017

Zagrożenia epizootyczne

Epizootia to liczne przypadki choroby zakaźnej zwierząt, które, biorąc pod uwagę częstość występowania, czas, miejsce i dotknięty chorobą rodzaj zwierząt, przekroczyły oczekiwaną liczbę przypadków.

Afrykański Pomór Świń

 

Kontakt

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

czk@bialystok.uw.gov.pl

tel.: 85 74 39 535,  fax: 85 73 22 492

Zapasowy adres e-mail: czkbialystok@wp.pl

Logo Regionalnego Systemu Ostrzegania

Logo numeru alarmowego 112

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego