Перейти к содержанию
Моя учетная запись
Описание услуги
Pismo ogólne do urzęduUsługa pozwala na złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze.Кого касается:Instytucje/osoby fizyczneДокументы
  • Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Время реализации:Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.Оплата:Nie dotyczyАпелляция:W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Законные основания
Прямая ссылка на службу: https://e-podlaskie.eu/zalatw-sprawe?descriptionIDToken=45
Место решения вопроса
p(1 из 9)p
Название
Населенный пункт
Улица
p(1 из 9)p
Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
Białystok
Plażowa 17
Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suwałkach
Suwałki
Utrata 9A
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Białystok
Warszawska 3
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach
Suwałki
Pułaskiego 73
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży
Łomża
Pułaskiego 48/94
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie
Augustów
K. Brzostowskiego 2
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
Bielsk Podlaski
Poniatowskiego 11
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
Grajewo
Wojska Polskiego 74
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce
Hajnówka
11-go Listopada 4
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie
Kolno
Strażacka 3
Подождите. Идет обработка данных ...