Перейти к содержанию
Моя учетная запись
Описание услуги
Zawiadomienie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, które mają być prowadzone na podstawie ostatecznej decyzji wojewody o pozwoleniu/zezwoleniu na budowęInstytucja, firma lub osoba fizyczna składa zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, które mają być prowadzone na podstawie ostatecznej decyzji wojewody o pozwoleniu/zezwoleniu na budowę. W wyniku tego, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego rejestruje fakt rozpoczęcia budowy. Zawiadomienie ma być dokonane co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót.Кого касается:Instytucji/firm, osób fizycznychДокументы
  • Oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli jest ustanowiony) w oryginale oraz kopia jego uprawnień budowlanych i kopia zaświadczenia przynależności do izby zrzeszającej osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
  • Oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez kierownika budowy w oryginale oraz kopia jego uprawnień budowlanych i kopia zaświadczenia przynależności do izby zrzeszającej osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Время реализации:Nie dotyczyОплата:Brak opłatАпелляция:Nie dotyczyЗаконные основания
Прямая ссылка на службу: https://e-podlaskie.eu/zalatw-sprawe?descriptionIDToken=241
Место решения вопроса Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w BiałymstokuЗамечания:Załączniki w postaci oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli jest ustanowiony) muszą być przedłożone w postaci oryginałów, dlatego dokumenty te muszą być opatrzone podpisem elektronicznym albo dostarczone w formie papierowej do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
Бланки:вложения:
Адресные данные
Aдрес: 15-399 Białystok ul. Handlowa 6
Электронный адрес: sekretariat@winb.bialystok.pl
Сайт BIP: http://e-podlaskie.eu/winb
Место приема заинтересованных: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, ul. Handlowa 6, piętro 4, pokój 402
Сроки Приема:
  • понедельник: 07:30 - 16:00
  • вторник: 07:30 - 15:30
  • среда: 07:30 - 15:30
  • четверг: 07:30 - 15:30
  • пятница: 07:30 - 15:30
Телефон:
  • 85 7481270
Факс:
  • 85 7481273
Подождите. Идет обработка данных ...