Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

Zakup metalowych regałów przesuwnych wraz z montażem

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:  Zakup metalowych regałów przesuwnych wraz z montażem na potrzeby wyposażenia...

Sukcesywne powielanie dokumentów

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: sukcesywne powielanie dokumentów na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w...

Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Zadanie 1: dostawa oznakowanych materiałów promujących numer alarmowy 112 na terenie...

Dostawa fabrycznie nowego masztu oświetleniowego

Wojewoda Podlaski z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia: dostawa fabrycznie nowego masztu oświetleniowego.   Termin składania ofert do 15 listopada 2018 r.   Termin wykonania usługi: 14 grudnia 2018 r.   Informacje dotyczące...

Dostawa 2 szt. aktualizacji licencji na 36 miesięcy do urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z urządzeń mobilnych – UFED TOUCH Ultimate Standard

Dostawa 2 szt. aktualizacji licencji na 36 miesięcy do urządzeń do ekstrakcji i analizy danych  z urządzeń mobilnych – UFED TOUCH Ultimate Standard Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której...

Remont toalet na przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej

Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie roboty budowlanej o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest remont trzech toalet ogólnodostępnych na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka - Bruzgi. Wymagany termin realizacji...

Dostawa środków do zimowego utrzymania platform przejść granicznych

Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest dostawa środków do zimowego utrzymania platform przejśc granicznych w postaci chlorku wapnia pakowanego w worki o masie 25 kg i soli technicznej...

Obsługa hotelarsko - gastronomiczna zajęć

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej podczas zajęć organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.   Termin składania ofert do 9 listopada 2018 r.   Termin wykonania...

Dostawa narzędzi na potrzeby przejść granicznych województwa podlaskiego

Dostawa narzędzi na potrzeby przejść granicznych województwa podlaskiego Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest dostawa narzędzi na potrzeby przejść granicznych województwa...

Przebudowa budynków kontroli celno-paszportowej nr 9, 9a, 9b, 9c wraz z budową dodatkowych dwóch pawilonów na terenie drogowego przejścia granicznego Kuźnica Białostocka – Bruzgi

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...
Wyświetlanie 11 - 20 z 235 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 24