Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec-Ostrożany

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),...

Sukcesywne dostawy oleju opałowego na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Zaściankach i Łomży

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...

Organizacja techniczna i obsługa logistyczna spotkania konsultacyjnego dotyczącego EZD PUW.

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zawiadamia o zawarciu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ), na organizację techniczną i...

Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych na potrzeby pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r....

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby międzynarodowych drogowych przejść granicznych w Kuźnicy Białostockiej i Bobrownikach

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,...

Opracowanie dokumentacji projektowej i koncepcji programowo-przestrzennej na realizację inwestycji na kpg w Kuźnicy Białostockiej i mdpg w Bobrownikach.

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z...

Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację inwestycji na drogowym przejściu granicznym w Połowcach.

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,...

Publikacja ogłoszeń w dzienniku o zasięgu regionalnym na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych...

Wykonanie ogrodzenia nieruchomości Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 9

Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:   wykonanie ogrodzenia nieruchomości Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 9 Wymagany termin realizacji...
Wyświetlanie 141 - 150 z 176 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 18