Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

Dostawa fabrycznie nowych rękawów przeciwpowodziowych

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowych rękawów przeciwpowodziowych. Termin realizacji: 14 grudnia 2018 r. Oferty należy złożyć do dnia: 23 listopada 2018 r. >>> Zobacz pełną treść ogłoszenia... ...

Dostawa regałów paletowych

Wojewoda Podlaski w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 3 kompletów fabrycznie nowych regałów paletowych. Termin realizacji: do dnia 14 grudnia 2018 r. Oferty należy złożyć do dnia: 21 listopada 2018 r. >>> Zobacz pełną treść ogłoszenia... ...

Zakup metalowych regałów przesuwnych wraz z montażem

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:  Zakup metalowych regałów przesuwnych wraz z montażem na potrzeby wyposażenia...

Sukcesywne powielanie dokumentów

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: sukcesywne powielanie dokumentów na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w...

Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Zadanie 1: dostawa oznakowanych materiałów promujących numer alarmowy 112 na terenie...

Dostawa fabrycznie nowego masztu oświetleniowego

Wojewoda Podlaski z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia: dostawa fabrycznie nowego masztu oświetleniowego.   Termin składania ofert do 15 listopada 2018 r.   Termin wykonania usługi: 14 grudnia 2018 r.   Informacje dotyczące...

Dostawa 2 szt. aktualizacji licencji na 36 miesięcy do urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z urządzeń mobilnych – UFED TOUCH Ultimate Standard

Dostawa 2 szt. aktualizacji licencji na 36 miesięcy do urządzeń do ekstrakcji i analizy danych  z urządzeń mobilnych – UFED TOUCH Ultimate Standard Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której...

Remont toalet na przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej

Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie roboty budowlanej o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest remont trzech toalet ogólnodostępnych na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka - Bruzgi. Wymagany termin realizacji...

Dostawa środków do zimowego utrzymania platform przejść granicznych

Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest dostawa środków do zimowego utrzymania platform przejśc granicznych w postaci chlorku wapnia pakowanego w worki o masie 25 kg i soli technicznej...

Obsługa hotelarsko - gastronomiczna zajęć

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej podczas zajęć organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.   Termin składania ofert do 9 listopada 2018 r.   Termin wykonania...
Wyświetlanie 1 - 10 z 227 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 23