Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

Dostawa autoklawu laboratoryjnego pionowego oraz sterylizatora parowego do sterylizacji brudnej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP". Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA AUTOKLAWU...

Dostawa fabrycznie nowej automatycznej ładowarki piasku do worków

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowej automatycznej ładowarki piasku do worków dla Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.   Termin realizacji: do dnia 06 grudnia 2019 r.   Oferty należy złożyć do dnia: 13...

Dostawa aktualizacji licencji na okres 24 miesięcy do urządzenia UFED 4 PC na mdpg Połowce – Pieszczatka

Dostawa aktualizacji licencji na okres 24 miesięcy do urządzenia UFED 4 PC na międzynarodowe drogowe przejście graniczne Połowce – Pieszczatka Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem...

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami termomodernizacyjnymi budynków PUW

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami termomodernizacji budynków PUW.   Zadanie I:...

Dostawa 10 fabrycznie nowych klimatyzatorów przenośnych

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 10 kompletów fabrycznie nowych klimatyzatorów przenośnych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Termin realizacji: do dnia 06 września 2019 r.   Oferty należy złożyć do dnia: 23 sierpnia...

Dostawa fabrycznie nowych plastikowych skrzyniopalet składanych

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 20 kompletów fabrycznie nowych plastikowych skrzyniopalet składanych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Termin realizacji: do dnia 06 września 2019 r. Oferty należy złożyć do dnia: 23...

Dostawa fabrycznie nowej automatycznej ładowarki piasku do worków

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowej automatycznej ładowarki piasku do worków   Termin realizacji: 08 listopada 2019 r.   Oferty należy złożyć do dnia: 20 sierpnia 2019 r.   Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w plikach poniżej....

Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowych, elektronicznych syren alarmowych

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...

Termomodernizacja budynkow PUW w Białymstoku zlokalizowanych w Zasciankach i w Lomzy

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...

Ochrona obiektów i mienia Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 i 9

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...
Wyświetlanie 1 - 10 z 311 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 32