Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Wymiana ogrodzenia na mdpg w Kuźnicy Białostockiej


Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie roboty budowlanej o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której przedmiotem jest wymiana ogrodzenia na mdpg w Kuźnicy Białostockiej.

Wymagany termin realizacji: do 45 dni od dnia zawarcia umowy
 
Termin składania ofert: do dnia 05 marca 2019 roku do godziny 12:00


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2019-03-04 13:03