Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Wykonywanie lekarskich badań profilaktycznych pracowników PUW


odlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:
 Wykonywanie lekarskich badań profilaktycznych pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Szczegółowy opis przedmiotu został określony w formularzu ofertowym.

Termin realizacji: 36 miesięcy obowiązywania umowy.

Ofertę należy złożyć do dnia 30 listopada 2017 r. do godziny 15:30


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2017-11-24 14:50