Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Wykonanie przeglądów okresowych, zapewnienie gotowości eksploatacyjnej drzwi i kurtyn


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi  o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:
 Wykonanie przeglądów okresowych oraz zapewnienie stałej gotowości eksploatacyjnej drzwi rozsuwanych oraz kurtyn powietrznych w budynku PUW w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

Ofertę należy złożyć do dnia 6 grudnia 2017 r. do godziny 10:00


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2017-12-04 00:33