Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Wykonanie przeglądów budowlanych na przejściach granicznych


Skarb Państwa Wojewoda Podlaski do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie przeglądu budowlanego rocznego, pięcioletniego oraz półrocznego obiektów wielkopowierzchniowych na terenie przejść granicznych województwa podlaskiego.

Wymagany termin realizacji: do 31 maj 2018 roku i 30 listopada 2018

Termin składania ofert: do 26 kwietnia 2018 roku


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2018-04-20 13:53