Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:
 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zlokalizowanych w: Zaściankach przy ul. Szosa Baranowicka 35 i w Łomży przy ul. Spokojnej 9B.

Ofertę należy złożyć do dnia 20 grudnia 2017 r. do godziny 10:00

Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w plikach poniżej.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2017-12-18 10:15