Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu na dpg w Połowcach


Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której przedmiotem jest wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu infrastruktury dpg w Połowcach
 Termin składania ofert: do dnia 28 listopada 2018 roku do godziny 14:00
 


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2018-11-27 11:14