Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Termomodernizacja budynkow PUW w Białymstoku zlokalizowanych w Zasciankach i w Lomzy


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.). na termomodernizację budynków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zlokalizowanych w Zaściankach przy ul. Szosa Baranowicza 35 i w Łomży przy ul. Spokojnej 9B. 


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2019-08-14 11:32