Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Świadczenie usług tłumaczeń na potrzeby projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020\


Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:

Zadanie I
 1)    Świadczenie usług tłumaczeń na potrzeby projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020: „Poprawa przepustowości, kontroli i bezpieczeństwa w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej" – PBU1/0572/16".

2)    Wymagany termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 10.07.2020 r.


Zadanie II
 1)    Świadczenie usług tłumaczeń na potrzeby projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020: „Przebudowa pawilonów kontroli celno-paszportowej w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej – PBU1/0569/16".

2)    Wymagany termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 10.07.2020 r.

Ofertę należy złożyć do dnia 13 września  2018 r.
 
Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w plikach poniżej.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...

Źródło: PUW

Opublikowano dn. 2018-09-10 10:07