Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Sporządzenie opinii geodezyjno-prawnej dotyczącej powierzchni majątku Wysoki Stoczek, Marczuk, Antoniuk


Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) w przedmiocie sporządzenia opinii geodezyjno-prawnej dotyczącej powierzchni majątku Wysoki Stoczek, Marczuk, Antoniuk.

Wymagany termin realizacji: do 60 dni od dnia zawarcia umowy,

Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2019 roku do godz. 10.00


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2019-06-05 09:11