Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Sporządzenie operatów szacunkowych


Wojewoda Podlaski, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest oferta na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość 75 niezabudowanych i 4 zabudowanych nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych z terenu Miasta Suwałki, Miasta Łomża, Gminy Choroszcz (odcinek Jeżewo – Białystok) oraz Obwodnicy Augustowa i Obwodnicy Miasta Suwałki.

Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 40 dni od dnia podpisania umowy.

Ofertę należy złożyć:  do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w plikach poniżej.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...

Źródło: PUW

Opublikowano dn. 2017-08-24 00:50