Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych w gminie Łomża i innych


Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, informuje o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych w gminie Łomża i innych. Przedmiot postępowania objęty jest umową ramową nr 13/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
 


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2018-12-17 08:58