Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych, gazowej i kolejowej w gminie Czyżew i innych


Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, informuje o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych, gazowej i kolejowej w gminie Czyżew i innych. Przedmiot postępowania objęty jest umową ramową nr 1/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2019-05-20 11:36