Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przejętych w związku z budową gazociągu


Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest przeprowadzenie oględzin 16 niezabudowanych nieruchomości, sporządzenie z tej czynności protokołów oraz wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przejętych w związku z realizacją inwestycji w zakresie budowy międzysystemowego gazociągu wysokiego ciśnienia, realizowanego jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.
 Wymagany termin realizacji zamówienia:  
 I etap – 21 dni od dnia zawarcia umowy;
 II etap – 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do sporządzenia operatów szacunkowych.

Ofertę należy złożyć:  do dnia 19 marca 2018 r., do godz. 13:00.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2018-03-16 08:47