Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Sporządzenie operatów szacunkowych


Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przejętych w związku z realizacją inwestycji drogowych polegających na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 675 - ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku i innych
Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest sporządzenie 46 operatów szacunkowych - określających wartość nieruchomości przejętych w związku z realizacją inwestycji drogowych polegających na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 675 - ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku, budowie i  rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka - Sokółka,  rozbudowie ulicy Gen. Wł. Andersa w Białymstoku, rozbudowie ul. Sejneńskiej w Suwałkach.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 45 dni od dnia zawarcia umowy.  

Ofertę należy złożyć:  do dnia 29 maja 2018 r., do godziny 10:00.

Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w plikach załączników do informacji.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2018-05-29 13:29