Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Rozstrzygnięcie postępowania na roboty budowlane pt. Poprawa efektywności energetycznej budynku WSSE w Białymstoku na działce nr 1675 obr. 11 Śródmieście


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku WSSE w Białymstoku na działce nr 1675 obr. 11 Śródmieście",  na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wybrana została oferta n/w Wykonawcy.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2018-05-30 13:21