Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę zestawów diagnostycznych i testów diagnostycznych


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę zestawów diagnostycznych oraz testów diagnostycznych, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wybrane zostały oferty n/w Wykonawców


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2018-04-09 13:47