Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.


Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15 - 213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników gmin, starostw powiatowych, członków powiatowych komisji lekarskich oraz przedstawicieli wojskowych komendantów uzupełnień z zakresu organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa podlaskiego w 2019 r.

 Ofertę należy złożyć do dnia 20 grudnia 2018 r. do godz. 10:00.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2018-12-17 09:10