Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.


Skarb Pańswa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15 - 213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników gmin, starostw powiatowych, członków powiatowych komisji lekarskich oraz przedstawicieli wojskowych komendantów uzupełnień z zakresu organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa podlaskiego w 2018 r.

Ofertę należy złożyć do dnia 06 grudnia 2017 r. do godz. 10:00.
 


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...

Źródło: PUW

Opublikowano dn. 2017-12-04 00:34