Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Przegląd i konserwacja UPS na przejściach granicznych


Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której przedmiotem jest świdaczenie usług w zakresie rocznego przeglądu konserwacyjnego urządzeń podtrzymujących zasilanie - UPS-ów zlokalizowanych na  międzynarodowych drogowych, kolejowych i rzecznych przejściach województwa podlaskiego.

Wymagany termin realizacji: do 15 maj 2018 roku

Termin składania ofert: 10 kwietnia 2018 roku


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2018-04-06 00:39