Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Pełnienie nadzoru inwestorskiego


Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej na potrzeby Państwowej Granicznej Inspekcji Sanitarnej na terenie mdpg Bobrowniki – Bierestowica.

 Wymagany termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 15 listopada 2019 roku
 
 Termin składania ofert: do dnia 8 marca 2019 roku do godz. 12.00
 


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2019-03-04 13:04