Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami termomodernizacyjnymi budynków PUW


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami termomodernizacji budynków PUW.
 
Zadanie I: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami termomodernizacyjnymi budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zlokalizowanego w Łomży przy ul. Spokojnej 9B;
 
Zadanie II: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami termomodernizacyjnymi budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zlokalizowanego w Zaściankach przy ul. Szosa Baranowicka 35;
 
Termin wykonania: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych objętych nadzorem (przekazania placu budowy) do  dnia  ich zakończenia. Planowany termin zakończenia robót: 
Zadanie I: do 15 września 2020 roku.
Zadanie II: do 30 września 2020 roku.
 
Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2019 r.do godziny 9:00

>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2019-08-14 11:39