Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Opracowanie proframu funkcjonalno - użytkowego


Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest opracowanie programu - funkcjonalno - użytkowego zadania inwestycyjnego "Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego monitora promieniowania gamma i neutronowego na kolejowym przejściu granicznym Czeremcha - Wysokolitowsk.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 65 dni od dnia zawarcia umowy.

Termin składania ofert: do 13 maja 2019 r. do godziny 11:00.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2019-05-20 11:39