Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowych na realizację inwestycji na przejściach granicznych województwa podlaskiego


Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na opracowanie i aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowych na realizację inwestycji na przejściach granicznych województwa podlaskiego.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...

Źródło: PUW

Opublikowano dn. 2018-03-12 11:42