Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Ochrona obiektów i mienia Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 i 9


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na ochronę obiektów i mienia Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 i 9.


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...


Opublikowano dn. 2019-08-14 11:31