Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

Dostawy oleju opałowego na międzynarodowe przejścia graniczne w województwie podlaskim


Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) na dostawy oleju opałowego na międzynarodowe przejścia graniczne w województwie podlaskim.
 


>>> Zobacz pełną treść ogłoszenia...

Źródło: PUW

Opublikowano dn. 2017-07-13 09:36